Schietvereniging De 100 Meter Crew zou het op prijs stellen om via één kanaal vragen te stellen. Dit om misverstanden te voorkomen verzoeken we iedereen vriendelijk om via het tabblad "contact" bovenin de balk het mailadres te gebruiken. Via dat mailadres kunnen vragen, opmerkingen e.d. gesteld en verstuurd worden waarna de deze beantwoordt zullen worden. We proberen de vragen binnen afzienbare tijd af te handelen maar het komt ook voor dat dit wat langer duurt.

Nee, De Meter Crew zou graag zien dat het blijft zoals het nu is.


 

"Zijn de wedstrijden alleen voor kleine kalibers?"

Nee, De 100 Meter Crew is er voor alle kalibers. Alle kalibers van .177 tot en met .45 en groter zijn van harte welkom bij de wedstrijden van De 100 Meter Crew.


 

"Is er een krachtbeperking op de wedstrijden?"

Nee, volgends de Nederlandse wet zijn kracht en kaliber vrij voor luchtwapens. Iedereen mag dus deelnemen met een luchtweer conform de Nederlandse wapenwetgeving.


 

"Zijn er om de KNSA erkenning te krijgen voorwaarden gesteld door de KNSA over kaliber- en/of krachtbeperking voor de wedstrijden?"

Nee, daar is niet over gesproken of ter sprake gekomen tijdens de gevoerde gesprekken met de KNSA.

Is men nu verplicht om KNSA lid te worden om deel te kunnen nemen aan de 100 meter wedstrijden?"

Nee, men is niet verplicht om lid te worden van de KNSA. Veel schutters zijn echter al lid van de KNSA omdat ze dat automatisch worden bij een lidmaatschap van een schietvereniging.

De 100 Meter Crew is van mening dat door het erkennen van het lange afstand schieten met luchtgeweer door de KNSA deze discipline beter kans heeft om te overleven bij eventuele wetswijzigingen. Door de erkenning heeft de discipline bestaansrecht waardoor deze sport beoefend kan blijven worden.
Nog een bijkomend voordeel is dat er op nog meer schietverenigingen deze sport beoefend kan worden dan dat nu al het geval is.

Who's Online

We have 49 guests and no members online

Met medewerking van: ____________________________