De regels aangaande bipods zijn aangepast :

2.5 De bipod mag gefixeerd aan de kolf zitten, zo lang de achterkant van de kolf maar vrij beweegbaar is. Tripods of meerbenige pods zijn niet toegestaan.
Het center van het richtmiddel moet in ruststand van het wapen bóven de bovenste roos van de schietkaart uitkomen.
Hierbij wordt opgemerkt dat onder “ruststand” wordt verstaan dat het gehéle wapen op de schiettafel, dan wel grond dient te staan. Dit wordt vóór aanvang van de wedstrijd bij iedereen gecontroleerd door de Baco. Eventueel verstelbare bipods mogen na de controle niet meer versteld worden gedurende de gehele wedstrijd.
Bij twijfelgevallen beslist de Baco.

Volledige regels staan hier: Spelregels

Who's Online

We have 157 guests and no members online

Met medewerking van: ____________________________
Go to Top
Template by JoomlaShine