2017almelo 3.jpg

Alle officiële zaken aangaande het 100 meter schieten zullen hier worden vermeld.
Dit is besloten om te voorkomen dat de informatie gefragmenteerd en over teveel kanalen wordt aangeboden. Om in te schrijven voor wedstrijden dient men een account aan te maken waarna men lid is geworden van De 100 Meter Crew website. Het voordeel voor ons is dat we dan beschikken over de emailadressen van de deelnemers en leden, alsook de namen.
Dat vergemakkelijkt de indeling op de dag van de wedstrijd en biedt ons de mogelijkheid massaal te emailen. Uiteraard is de ons verstrekte informatie strikt vertrouwelijk. Gedurende de komende tijd zal de inhoud van de site worden aangevuld en verbeterd. Alle ideeën en aanvullingen van jullie kant zijn welkom.

Laatste nieuws:

In 2019 gaan we vooralsnog zes 100 Crew wedstrijden organiseren, mogelijk meer vandaar dat we voor de zekerheid hieronder alvast een zevende reserve datum hebben staan.

24 maart, Ochten
7 april, Dongen
5 mei,
30 juni,
6 oktober,
17 november,
1 december.

Nu deze data vast staan gaan we de komende tijd weer besteden aan invulling hiervan door er een schietvereniging aan te verbinden zoals jullie van ons gewend zijn.
De locatie's volgen dus nog op een later moment.

 

Privacywet

Ook SV De 100 Meter Crew is zich bewust van de nieuwe privacywet. Lees meer via onderstaande link:

https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming/

 

Het artikel van de KNSA erkenning over het lange afstand-schieten met luchtgeweren in de januari 2017 uitgave van "Schietsport" staat hier: http://www.100metercrew.nl/100metercrew.nl/index.php/publikaties

 

De foto van het KNSA bord is op Luchtbuks.net verkozen tot de foto van de maand januari 2017

Dit bord werd eerder aan Sv De 100 Meter Crew uitgereikt door de KNSA voor hun erkenning van de 100 discipline lange afstand-schieten met luchtdrukgeweren.

 

"hoe stel ik een vraag aan de crew?"

Schietvereniging De 100 Meter Crew zou het op prijs stellen om via één kanaal vragen te stellen. Dit om misverstanden te voorkomen verzoeken we iedereen vriendelijk om via het tabblad "contact" bovenin de balk het mailadres te gebruiken. Via dat mailadres kunnen vragen, opmerkingen e.d. gesteld en verstuurd worden waarna de deze beantwoordt zullen worden. We proberen de vragen binnen afzienbare tijd af te handelen maar het komt ook voor dat dit wat langer duurt.

 

"Is de 100 Meter Crew" een officiele schietvereniging?"

 

De 100 Meter Crew is een officiële schietvereniging welke notarieël is vastgelegd.

 

"Weet de crew meer over de mogelijke wijziging die er aan zit te komen voor luchtwapens? Wordt de grens 80j en is daarboven een verlof+vog nodig?"

 

De 100 Meter Crew weet niet meer dan al bekend is via de media en gevoerde debatten over de voorgestelde wijzigingen.


 

"Is de 100m crew voorstander voor de verlofplicht boven de 80 joule?"

Nee, De Meter Crew zou graag zien dat het blijft zoals het nu is.


 

"Zijn de wedstrijden alleen voor kleine kalibers?"

Nee, De 100 Meter Crew is er voor alle kalibers. Alle kalibers van .177 tot en met .45 en groter zijn van harte welkom bij de wedstrijden van De 100 Meter Crew.


 

"Is er een krachtbeperking op de wedstrijden?"

Nee, volgends de Nederlandse wet zijn kracht en kaliber vrij voor luchtwapens. Iedereen mag dus deelnemen met een luchtweer conform de Nederlandse wapenwetgeving.


 

"Zijn er om de KNSA erkenning te krijgen voorwaarden gesteld door de KNSA over kaliber- en/of krachtbeperking voor de wedstrijden?"

Nee, daar is niet over gesproken of ter sprake gekomen tijdens de gevoerde gesprekken met de KNSA.


 

"Gefeliciteerd met het behalen van de KNSA erkenning. Is men nu verplicht om KNSA lid te worden om deel te kunnen nemen aan de 100 meter wedstrijden?"

Nee, men is niet verplicht om lid te worden van de KNSA. Veel schutters zijn echter al lid van de KNSA omdat ze dat automatisch worden bij een lidmaatschap van een schietvereniging.

 

"Waarom een KNSA erkenning?"

De 100 Meter Crew is van mening dat door het erkennen van het lange afstand schieten met luchtgeweer door de KNSA deze discipline beter kans heeft om te overleven bij eventuele wetswijzigingen. Door de erkenning heeft de discipline bestaansrecht waardoor deze sport beoefend kan blijven worden.
Nog een bijkomend voordeel is dat er op nog meer schietverenigingen deze sport beoefend kan worden dan dat nu al het geval is.


 

"Gaan de wedstrijden veranderen door de KNSA erkenning?

De KNSA heeft geen invloed op de wedstrijden. Deze blijven zoals De 100 Meter Crew ze organiseert binnen de gestelde wetgeving.


 

Lange afstand schieten met luchtgeweer wordt door KNSA erkend! (Edit: Erkenning is een feit per januari 2017)

Sv De 100 Meter Crew en de KNSA zijn in de afrondende fase om per 1 januari 2017 het lange afstand schieten met luchtgeweer te erkennen.

Door de jaren heen is De 100 Meter Crew gesprekspartner met de KNSA geweest en vanwege veranderende wetgeving in Nederland zijn deze banden de laatste tijd aangescherpt.
Dat verklaart ook waarom Sv De 100 Meter Crew vorig jaar een koers heeft uitgezet met een aantal veranderingen als gevolg.
Hoe de toekomst er uit gaat zien weet Sv De 100 Meter Crew ook niet, net als dat er nog vele vragen zijn waar De Crew ook nog geen antwoordt op weet. Eén ding staat voorop: De 100 Meter Crew heeft door deze KNSA erkening ervoor gezorgd dat het lange afstand schieten met luchtgeweer gewaarborgd is voor de toekomst.
Voor wat betreft De 100 Meter Crew wedstrijden zijn er geen gevolgen of wijzigingen, maar mocht door aangepaste wetgeving verandering plaatsvinden, zal De 100 Meter Crew zich in blijven zetten voor het behoud van het lange afstand luchtgeweer schieten.
Dit neemt overigens niet weg dat er qua wedstrijdelement mogelijk nog toekomstige aanpassingen plaats gaan vinden, maar dat staat los van het verkrijgen van de erkenning.

 

Met vriendelijke groet,

Sv De 100 Meter Crew

 

 

Go to Top
Template by JoomlaShine