In 2019 gaan we vooralsnog zes 100 Crew wedstrijden organiseren, mogelijk meer vandaar dat we voor de zekerheid hieronder alvast een zevende reserve datum hebben staan.

http://www.100metercrew.nl/100metercrew.nl/index.php/agenda

Nu deze data vast staan gaan we de komende tijd weer besteden aan invulling hiervan door er een schietvereniging aan te verbinden zoals jullie van ons gewend zijn.
De locatie's volgen dus nog op een later moment.

Schietvereniging De 100 Meter Crew zou het op prijs stellen om via één kanaal vragen te stellen. Dit om misverstanden te voorkomen verzoeken we iedereen vriendelijk om via het tabblad "contact" bovenin de balk het mailadres te gebruiken. Via dat mailadres kunnen vragen, opmerkingen e.d. gesteld en verstuurd worden waarna de deze beantwoordt zullen worden. We proberen de vragen binnen afzienbare tijd af te handelen maar het komt ook voor dat dit wat langer duurt.

Nee, De Meter Crew zou graag zien dat het blijft zoals het nu is.


 

"Zijn de wedstrijden alleen voor kleine kalibers?"

Nee, De 100 Meter Crew is er voor alle kalibers. Alle kalibers van .177 tot en met .45 en groter zijn van harte welkom bij de wedstrijden van De 100 Meter Crew.


 

"Is er een krachtbeperking op de wedstrijden?"

Nee, volgends de Nederlandse wet zijn kracht en kaliber vrij voor luchtwapens. Iedereen mag dus deelnemen met een luchtweer conform de Nederlandse wapenwetgeving.


 

"Zijn er om de KNSA erkenning te krijgen voorwaarden gesteld door de KNSA over kaliber- en/of krachtbeperking voor de wedstrijden?"

Nee, daar is niet over gesproken of ter sprake gekomen tijdens de gevoerde gesprekken met de KNSA.

Is men nu verplicht om KNSA lid te worden om deel te kunnen nemen aan de 100 meter wedstrijden?"

Nee, men is niet verplicht om lid te worden van de KNSA. Veel schutters zijn echter al lid van de KNSA omdat ze dat automatisch worden bij een lidmaatschap van een schietvereniging.

Who's Online

We have 8 guests and no members online

Met medewerking van: ____________________________